Opatrenia v dôsledku pandémie COVID-19

Forma vyučovania


Žiakom ponúkame na výber z troch možností:

 • plnohodnotný online kurz – videohovor cez internet
 • prezenčné štúdium – osobne v Musicane
 • kombináciu prezenčného kurzu a online vyučovacích hodín

Pravidlá pre prezenčnú formu štúdia


Pokiaľ prichádzate do Musicany osobne, prosíme, rešpektujte nasledovné požiadavky:

 • Do budovy vstupujte len s nasadeným rúškom/respirátorom.
 • Po príchode do Musicany si dezinfikujte ruky. V kontaktnej kancelárii i v každej učebni je k dispozícii bezoplachová dezinfekcia.
 • Pokiaľ ste chorí, máte príznaky (ľubovoľného!) respiračného ochorenia alebo sa necítite dobre, prosíme, ostaňte doma. Lektori majú zakázané odučiť žiaka s príznakmi respiračného ochorenia.

  Veľmi nám záleží na bezpečí a zdraví našich lektorov i našich žiakov.
  Preto upravujeme naše pravidlá a budeme akceptovať ospravedlnenia s nárokom na náhradu vo väčšom rozsahu. Naopak, pokiaľ na hodinu príde chorý žiak, hodinu mu neposkytneme a keďže sa neospravedlnil, nebude mať ani nárok na náhradu.
 • Prosíme, dodržiavajte potrebný odstup medzi sebou navzájom a nezdržiavajte sa v spoločných priestoroch (na chodbe pred učebňami) vo väčšom rozsahu, než je nutné. Sprevádzajúce osoby prosíme, aby počas hodiny počkali mimo Musicany.
 • Odporúčame preferovať online výučbu, bezkontaktné formy komunikácie a bezhotovostnú úhradu školného.
 • Ak je to možné, žiakom odporúčame používať vlastné vybavenie: v prípade gitary a basgitary žiakom odporúčame nosiť si vlastný nástroj, v prípade hry na bicie žiadame žiakov, aby si nosili vlastné paličky.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť.

Čo robíme v Musicane pre minimalizáciu rizík

 • Samozrejme, všetci naši kolegovia nosia respirátory/rúška, pravidelne si umývajú alebo dezinfikujú ruky.
 • Medzi vyučovacími hodinami intenzívne vetráme učebne.
 • Pravidelne dezinfikujeme dotykové plochy ako sú kľučky dverí, klaviatúry, hmatníky gitár či spevácke mikrofóny, vodovodné kohútiky a pod.
 • Sledujeme vývoj situácie a riadime sa pokynmi kompetenených orgánov.

Ak narazíte na nejaký nedostatok, budeme radi, ak nás naň upozorníte.

Zápis na kurzy

Práve prebieha zápis na všetky naše kurzy. Prihlásiť sa môžete pomocou on-line prihlášky, telefonicky na tel.č. 0911 111 717 alebo osobne v pracovných dňoch počas otváracích hodín v kancelárii Musicany.

Nájdete nás na 2.poschodí v budove YMCA na Karpatskej ul.2 v Bratislave. (bývalé kino Dukla, v súčasnosti aj sídlo Randal Clubu a MMC)

Kontaktné údaje

Kontaktujte nás na tel. 0911 111 717 alebo na adrese skola@musicana.sk.