Opatrenia v dôsledku pandémie COVID-19

Forma vyučovania


Žiakom ponúkame na výber z troch možností:

 • plnohodnotný online kurz – videohovor cez internet
 • prezenčné štúdium – osobne v Musicane
 • kombináciu prezenčného kurzu a online vyučovacích hodín

Pravidlá pre prezenčnú formu štúdia


Pokiaľ prichádzate do Musicany osobne, prosíme, rešpektujte nasledovné požiadavky:

 • Do budovy vstupujte len s nasadeným rúškom/respirátorom.
 • Po príchode do Musicany si dezinfikujte ruky. V kontaktnej kancelárii i v každej učebni je k dispozícii bezoplachová dezinfekcia.
 • Pokiaľ ste chorí, máte príznaky (ľubovoľného!) respiračného ochorenia alebo sa necítite dobre, prosíme, ostaňte doma. Lektori majú zakázané odučiť žiaka s príznakmi respiračného ochorenia.

  Veľmi nám záleží na bezpečí a zdraví našich lektorov i našich žiakov.
  Preto upravujeme naše pravidlá a budeme akceptovať ospravedlnenia s nárokom na náhradu vo väčšom rozsahu. Naopak, pokiaľ na hodinu príde chorý žiak, hodinu mu neposkytneme a keďže sa neospravedlnil, nebude mať ani nárok na náhradu.
 • Prosíme, dodržiavajte potrebný odstup medzi sebou navzájom a nezdržiavajte sa v spoločných priestoroch (na chodbe pred učebňami) vo väčšom rozsahu, než je nutné. Sprevádzajúce osoby prosíme, aby počas hodiny počkali mimo Musicany.
 • Odporúčame preferovať online výučbu, bezkontaktné formy komunikácie a bezhotovostnú úhradu školného.
 • Ak je to možné, žiakom odporúčame používať vlastné vybavenie: v prípade gitary a basgitary žiakom odporúčame nosiť si vlastný nástroj, v prípade hry na bicie žiadame žiakov, aby si nosili vlastné paličky.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť.

Čo robíme v Musicane pre minimalizáciu rizík

 • Samozrejme, všetci naši kolegovia nosia respirátory/rúška, pravidelne si umývajú alebo dezinfikujú ruky.
 • Medzi vyučovacími hodinami intenzívne vetráme učebne.
 • Pravidelne dezinfikujeme dotykové plochy ako sú kľučky dverí, klaviatúry, hmatníky gitár či spevácke mikrofóny, vodovodné kohútiky a pod.
 • Sledujeme vývoj situácie a riadime sa pokynmi kompetenených orgánov.

Ak narazíte na nejaký nedostatok, budeme radi, ak nás naň upozorníte.

Aktuality a novinky

Zápis na kurzy

Práve prebieha zápis na všetky naše kurzy. Prihlásiť sa môžete pomocou on-line prihlášky, telefonicky na tel.č. 0911 111 717 alebo osobne v pracovných dňoch počas otváracích hodín v kancelárii Musicany.

Nájdete nás na 2.poschodí v budove YMCA na Karpatskej ul.2 v Bratislave. (bývalé kino Dukla, v súčasnosti aj sídlo Randal Clubu a MMC)

Kontaktné údaje

Kontaktujte nás na tel. 0911 111 717 alebo na adrese skola@musicana.sk.