Zmeny v školskom poriadku a pravidlách v školskom roku 2020/2021

Veľmi nám záleží na zdraví a bezpečí našich lektorov, aj Vás – našich žiakov. Preto sme z dôvodu prebiehajúcej pandémie prijali viaceré opatrenia, s ktorými sa môžete oboznámiť tu.

Zároveň meníme niektoré naše pravidlá v školskom poriadku:

Budeme nekompromisne trvať na tom, aby na hodiny nechodili chorí žiaci – a to bez ohľadu na to, o akú chorobu ide. Preto:

 1. Rozširujeme čas, do kedy budeme akceptovať ospravedlnenie z vyučovania a žiakovi poskytneme náhradnú hodinu.Telefonické ospravedlnenia budeme akceptovať do 19:00 predchádzajúceho pracovného dňa. V prípade všetkých ostatných foriem (e-mail, SMS, IM pod.) budeme akceptovať ospravedlnenie do 9:00 v deň výučby – takže aj žiak, ktorý sa ráno zobudí s tým, že sa necíti dobre, môže slobodne zrušiť svoju hodinu a budeme mu garantovať poskytnutie náhrady.
 2. Zároveň zavádzame aj opačné pravidlo – žiakovi s príznakmi respiračného ochorenia hodina nebude poskynutá. Lektori majú zakázané chorého žiaka odučiť, taký žiak bude poslaný domov. A keďže sa z hodiny neospravedlnil, nebude mať ani nárok na náhradu.
 3. Niekoľko zmien nastalo aj v našom cenníku:
  základný cenník pre kurz Jednohodinovka ostal nezmenený, rovnaký ako v minulom školskom roku
  – boli sme však nútení zrušiť niektoré zo zliav a ostatné zľavnené cenníky sme upravili.

  Zrušili sa: zľava za sobotný kurz, zľava za 2.kurz a zľava za výučbu v malých skupinkách – pre všetky tieto kurzy už platí základný cenník.

  Kompletné cenníky sú Vám k dispozícii na nahliadnutie tu:

  Cenník výučby - kurz Jednohodinovka

  Frekvencia splácaniaZákladná sadzbaPočet hodínCena splátkyPočet splátokCena celoročného kurzu
  Ročne14 €36504 €
  1504 €
  Polročne14,50 €18261 €
  2522 €
  Trimestrálne15,50 €12186 €
  3558 €
  Mesačne17 €468 €
  9612,- €

  Cenník výučby - kurz Dvojhodinovka

  Frekvencia splácaniaZákladná sadzbaPočet hodínCena splátkyPočet splátokCena celoročného kurzu
  Ročne13,50 €72972 €1972 €
  Polročne14 €36504 €21.008 €
  Trimestrálne15 €24360 €31.080 €
  Mesačne16,50 €8132 €91.188 €

  Zľavnený cenník výučby - kurz Jednohodinovka

  Frekvencia splácaniaZákladná sadzbaPočet hodínCena splátkyPočet splátokCena celoročného kurzu
  Ročne13 €36468 €
  1468 €
  Polročne13,50 €18243 €
  2486 €
  Trimestrálne14,50 €12174 €
  3522 €
  Mesačne16 €464 €
  9576 €

  Zľavnený cenník výučby - kurz Dvojhodinovka

  Frekvencia splácaniaZákladná sadzbaPočet hodínCena splátkyPočet splátokCena celoročného kurzu
  Ročne12,50 €72900 €1900 €
  Polročne13,00 €36468 €2936 €
  Trimestrálne14,00 €24336 €31008 €
  Mesačne15,50 €8124,- €91116 €
 4. Aj keď si všetci prajeme, aby pandémia zasahovala do našich životov a do našej práce čo najmenej, musíme počítať aj s horšou možnosťou. Pokiaľ by došlo ku karanténnym opatreniam (či už v prípade jednotlivcov alebo aj väčšej časti spoločnosti), každému žiakovi, ktorého sa karanténa dotkne, posunieme termíny čerpania kurzu o príslušný počet týždňov.

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu!

Zápis na kurzy

Práve prebieha zápis na všetky naše kurzy. Prihlásiť sa môžete pomocou on-line prihlášky, telefonicky na tel.č. 0911 111 717 alebo osobne v pracovných dňoch počas otváracích hodín v kancelárii Musicany.

Nájdete nás na 2.poschodí v budove YMCA na Karpatskej ul.2 v Bratislave. (bývalé kino Dukla, v súčasnosti aj sídlo Randal Clubu a MMC)

Kontaktné údaje

Kontaktujte nás na tel. 0911 111 717 alebo na adrese skola@musicana.sk.