Sme bratislavská hudobná škola s unikátnym prístupom k výučbe hudby.
Prihláste sa na naše hodiny. Nevzdávajte sa svojich snov!

Kurzy pre deti

Ponúkame hudobné kurzy pre deti od 6 rokov. Pravidelné cvičenie na hudobný nástroj pomáha budovať veľa dôležitých charakterových vlastností dieťaťa a okrem iného tým prispieva k zlepšovaniu prospechu v škole.

Čítať ďalej »

Kurzy pre mladých

Hudbu učíme tak, že vás to bude baviť a na
hodiny sa budete pravidelne tešiť.
Rock, pop, jazz ale ani okrajové štýly niesú
pre nás problémom. Ani hudobná teória
nemusí byť len suchá veda.

Čítať ďalej »

Kurzy pre dospelých

Hodiny hudby prispôsobíme vaším časovým
možnostiam, požiadavkám a preferenciám.
Na muziku nikdy nieje neskoro preto sa
nevzdávajte svojich snov a prihláste sa k nám.

Čítať ďalej »