Prihláška

Na hudobné kurzy v Musicane sa môžete prihlásiť kedykoľvek počas celého roka. Odporúčame Vám, aby ste sa pred vyplnením a odoslaním prihlášky oboznámili s podmienkami, za ktorých poskytujeme naše služby a s cenníkom školného za kurzy:

  Informácie o žiakovi:

  Meno a priezvisko žiaka (povinný údaj):

  Telefónne číslo:

  E-mail:

  Som: (povinný údaj)

  Informácie o rodičovi

  Ak žiak nie je plnoletý, potrebujeme aj kontakty na zákonného zástupcu,

  Meno a priezvisko rodiča:

  Telefónne číslo:

  E-mail:

  Informácie o kurze:

  O aký nástroj máte záujem? (povinný údaj)

  akustická gitarabasgitarabicieelektrická gitaraklavírspevhudobná teória

 • Prechádzajúce hudobné skúsenosti:

  Poznámky:

  Podmienky prihlásenia:

  1. Vyplnením a odoslaním tejto prihlášky sa prihlasujete na hudobný kurz v Hudobnej akadémii Musicana. Vašu prihlášku zaevidujeme, v prípade potreby Vás budeme kontaktovať s doplňujúcimi otázkami a keď pre Vás nájdeme vhodný termín v našom rozvrhu, budeme Vás kontaktovať s ponukou termínu. Povinnosť zaplatiť školné vám vznikne až potom, keď budete súhlasiť s ponúknutým termínom.

  2. Odoslaním záväznej prihlášky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s cenníkom kurzov Hudobnej akadémie.

  3. Odoslaním záväznej prihlášky sprístupňujete Hudobnej akadémii Musicana svoje osobné údaje. Použijeme ich výhradne na potreby poskytnutia kurzu.

  Súhlasím s podmienkami prihlásenia a potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s cenníkom hudobných kurzov.


 • Informácie, uvedené v prihláške, budú odoslané aj na Váš kontaktný e-mail.

  Aktuality a novinky

  Zápis na kurzy

  Práve prebieha zápis na všetky naše kurzy. Prihlásiť sa môžete pomocou on-line prihlášky, telefonicky na tel.č. 0911 111 717 alebo osobne v pracovných dňoch počas otváracích hodín v kancelárii Musicany.

  Nájdete nás na 2.poschodí v budove YMCA na Karpatskej ul.2 v Bratislave. (bývalé kino Dukla, v súčasnosti aj sídlo Randal Clubu a MMC)

  Kontaktné údaje

  Kontaktujte nás na tel. 0911 111 717 alebo na adrese skola@musicana.sk.