Cenník výučby

Varianty kurzov

Ponúkame dva základné programy:

  • Jednohodinovka – obsahuje každý týždeň jednu 45 minútovú vyučovaciu hodinu. Volí si ho väčšina žiakov, pretože predstavuje vyvážený pomer medzi efektivitou výučby, náročnosťou kurzu a cenou školného. Kurz odporúčame hlavne začiatočníkom, je vhodný pre deti a pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť hrať na svoj obľúbený nástroj alebo spievať pre vlastné potešenie alebo pre radosť svojho blízkeho okolia, bez veľkých pódiových ambícií.
  • Dvojhodinovka – obsahuje každý týždeň jeden 90 minútový vyučovací blok (2 vyučovacie hodiny). Počas 90 minútového vyučovacieho bloku sa dá ísť do hĺbky preberanej hudobnej problematiky a venovať sa aj širším súvislostiam učiva. Kurz odporúčame hlavne pokročilým žiakom. Je vhodný pre všetkých, ktorí majú vážny záujem o svoj hudobný rozvoj a majú ďalšie hudobnícke ambície. A zvoliť si ho môžu všetci, ktorí chcú alebo potrebujú napredovať rýchlejšie.

Ceny kurzov

Ceny kurzov sa odvíjajú od zvoleného programu a frekvencie splácania – ak žiak uhradí školné na dlhšie časové obdobie vopred, získa ho za výhodnejšiu cenu.

Cenník výučby - kurz Jednohodinovka

Frekvencia splácaniaZákladná sadzbaPočet hodínCena splátkyPočet splátokCena celoročného kurzu
Ročne14 €36504 €
1504 €
Polročne14,50 €18261 €
2522 €
Trimestrálne15,50 €12186 €
3558 €
Mesačne17 €468 €
9612,- €

Cenník výučby - kurz Dvojhodinovka

Frekvencia splácaniaZákladná sadzbaPočet hodínCena splátkyPočet splátokCena celoročného kurzu
Ročne13 €72936 €1936 €
Polročne13,75 €36495 €2990 €
Trimestrálne14,75 €24354 €31.062 €
Mesačne16 €8128 €91.152 €

Zľavnené školné

  • Kurzy, ktoré prebiehajú v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 13:55 a v sobotu celý deň.
  • Ak žiak navštevuje súbežne 2 kurzy (napríklad gitara + spev, klavír + spev), druhý kurz mu poskytneme so zľavou.

Zľavnený cenník výučby - kurz Jednohodinovka

Frekvencia splácaniaZákladná sadzbaPočet hodínCena splátkyPočet splátokCena celoročného kurzu
Ročne12 €36432 €
1432 €
Polročne12,50 €18225 €
2450 €
Trimestrálne13,50 €12162 €
3486 €
Mesačne15 €460 €
9540 €

Zľavnený cenník výučby - kurz Dvojhodinovka

Frekvencia splácaniaZákladná sadzbaPočet hodínCena splátkyPočet splátokCena celoročného kurzu
Ročne11 €72792 €1792 €
Polročne12,25 €36441 €2882 €
Trimestrálne13,25 €24318 €3954 €
Mesačne14,25 €8114,- €91026 €


Zvýhodnené ceny pri výučbe v malých skupinkách

Pokiaľ sa na kurz prihlásia kamaráti, spolužiaci alebo kolegovia, ktorí chcú chodiť na hodiny spoločne, každý z nich získa zvýhodnenú cenu kurzu:

  • Dvaja žiaci na hodine = každý žiak získa zľavu 2,- € / hod.
  • Traja žiaci na hodine = každý žiak získa zľavu 3,- € / hod.
  • Ak máte záujem o výučbu väčšej skupinky žiakov, kontaktujte nás a nechajte si vypracovať ponuku.

Musicana si vyhradzuje právo z organizačných alebo pedagogických dôvodov odmietnuť výučbu v skupinkách.

Zápis na kurzy

Práve prebieha zápis na všetky naše kurzy. Prihlásiť sa môžete pomocou on-line prihlášky, telefonicky na tel.č. 0911 111 717 alebo osobne v pracovných dňoch počas otváracích hodín v kancelárii Musicany.

Nájdete nás na 2.poschodí v budove YMCA na Karpatskej ul.2 v Bratislave. (bývalé kino Dukla, v súčasnosti aj sídlo Randal Clubu a MMC)

Kontaktné údaje

Kontaktujte nás na tel. 0911 111 717 alebo na adrese skola@musicana.sk.