Hudobné kurzy pre deti


Hudba je pre detský vývoj dôležitá. Už v prenatálnom štádiu ju dieťatko vníma a reaguje na ňu a jej pozitívny vplyv sa postupne prejavuje s rastom dieťaťa v mnohých oblastiach. Okrem tvorivosti a koncentrácie, sa veľký prínos hudobného vzdelávania u detí prenáša aj do oblasti abstraktného a matematického myslenia, prežívania, sebavyjadrenia ako aj takej elementárnej zručnosti ako je čítanie, počúvanie a reč.

Hudobný sluch, hudobná predstavivosť a hudobný prejav sa prostredníctvom hry dajú rozvíjať už veľmi skoro, v staršom predškolskom veku už môžeme začať aj s konkrétnym hudobným nástrojom.

U detí mladšieho školského veku hudobné kurzy orientujeme na systematickú výuku hry na hudobný nástroj a interpretáciu vybratých hudobných skladieb, ktoré sa dieťaťu páčia.

Pri výbere nástrojov je dobré prihliadať na motorické schopnosti dieťaťa v danom veku, preto odporúčame pre menšie deti najmä jednoduché rytmické nástroje, kurz hry na klavír alebo klávesové nástroje je vhodný od cca 7 rokov, gitara od cca 8 rokov a až neskôr pre motorickú náročnosť kurz hry na bicie nástroje.

Ak u svojich detí vidíte náklonnosť k hudbe a chcete, aby svoj hudobný talent aj rozvíjali, v našej akadémii nájdete lektorov s individuálnym prístupom ku každému dieťatu osobitne. Začiatočníkom a špeciálne mladším žiakom odporúčame kurzy, ktoré obsahujú každý týždeň jednu 45 minútovú vyučovaciu hodinu.

Pre deti ponúkame kurzy hry na tieto nástroje:

  • Klavír
  • Gitara
  • Bicie
  • Spev

V hudobnej akadémii Musicana máme za cieľ okrem podpory talentov a výchovy nových hudobníkov, rozvíjať hudobné cítenie ako také, čiže ponúknuť Vašim deťom zaujímavé a prínosné trávenie voľného času popri ich ďalších dôležitých aktivitách.

Našli ste si kurz pre vaše dieťa ? Stačí, ak vyplníte prihlášku alebo zavoláte na tel. 0911 111 717, kde Vám náš poradca študentov poskytne ďaľšie informácie.

Aktuality a novinky

Zápis na kurzy

Práve prebieha zápis na všetky naše kurzy. Prihlásiť sa môžete pomocou on-line prihlášky, telefonicky na tel.č. 0911 111 717 alebo osobne v pracovných dňoch počas otváracích hodín v kancelárii Musicany.

Nájdete nás na 2.poschodí v budove YMCA na Karpatskej ul.2 v Bratislave. (bývalé kino Dukla, v súčasnosti aj sídlo Randal Clubu a MMC)

Kontaktné údaje

Kontaktujte nás na tel. 0911 111 717 alebo na adrese skola@musicana.sk.