Hudobné kurzy pre deti


Hudba je pre detský vývoj dôležitá. Už v prenatálnom štádiu ju dieťatko vníma a reaguje na ňu a jej pozitívny vplyv sa postupne prejavuje s rastom dieťaťa v mnohých oblastiach. Okrem tvorivosti a koncentrácie, sa veľký prínos hudobného vzdelávania u detí prenáša aj do oblasti abstraktného a matematického myslenia, prežívania, sebavyjadrenia ako aj takej elementárnej zručnosti ako je čítanie, počúvanie a reč.

Hudobný sluch, hudobná predstavivosť a hudobný prejav sa prostredníctvom hry dajú rozvíjať už veľmi skoro, v staršom predškolskom veku už môžeme začať aj s konkrétnym hudobným nástrojom.

U detí mladšieho školského veku hudobné kurzy orientujeme na systematickú výuku hry na hudobný nástroj a interpretáciu vybratých hudobných skladieb, ktoré sa dieťaťu páčia.

Pri výbere nástrojov je dobré prihliadať na motorické schopnosti dieťaťa v danom veku, preto odporúčame pre menšie deti najmä jednoduché rytmické nástroje, kurz hry na klavír alebo klávesové nástroje je vhodný od cca 7 rokov, gitara od cca 8 rokov a až neskôr pre motorickú náročnosť kurz hry na bicie nástroje.

Ak u svojich detí vidíte náklonnosť k hudbe a chcete, aby svoj hudobný talent aj rozvíjali, v našej akadémii nájdete lektorov s individuálnym prístupom ku každému dieťatu osobitne. Začiatočníkom a špeciálne mladším žiakom odporúčame kurzy, ktoré obsahujú každý týždeň jednu 45 minútovú vyučovaciu hodinu.

Pre deti ponúkame kurzy hry na tieto nástroje:

  • Klavír
  • Gitara
  • Bicie
  • Spev

V hudobnej akadémii Musicana máme za cieľ okrem podpory talentov a výchovy nových hudobníkov, rozvíjať hudobné cítenie ako také, čiže ponúknuť Vašim deťom zaujímavé a prínosné trávenie voľného času popri ich ďalších dôležitých aktivitách.

Našli ste si kurz pre vaše dieťa ? Stačí, ak vyplníte prihlášku alebo zavoláte na tel. 0911 111 717, kde Vám náš poradca študentov poskytne ďaľšie informácie.

Zápis na kurzy

Práve prebieha zápis na všetky naše kurzy. Prihlásiť sa môžete pomocou on-line prihlášky, telefonicky na tel.č. 0911 111 717 alebo osobne v pracovných dňoch počas otváracích hodín v kancelárii Musicany.

Nájdete nás na 2.poschodí v budove YMCA na Karpatskej ul.2 v Bratislave. (bývalé kino Dukla, v súčasnosti aj sídlo Randal Clubu a MMC)

Kontaktné údaje

Kontaktujte nás na tel. 0911 111 717 alebo na adrese skola@musicana.sk.