Voľné pracovné miesta

Vždy sa radi zoznámime s talentovanými hudobníkmi, ktorí majú pedagogické nadanie a perspektívne by mohli rozšíriť náš tím lektorov. Nehľadáme priemerných a znudených učiteľov. Máme záujem o entuziastických nadšencov hudby, ktorí veria, že hudba sa dá učiť pútavo a zaujímavo. Naša ponuka je platná počas celého roka.

Naše očakávania:

  • Očakávame, že uchádzač o prácu lektora v Musicane ovláda svoj hudobný nástroj a hudobnú teóriu na špičkovej úrovni. Doklad o hudobnom vzdelaní je až druhoradý, pretože diplom alebo vysvedčenie ešte z nikoho dobrého hudobníka neurobil. Samozrejme, formálne hudobné vzdelanie je výhodou, pretože absolvent má mať skutočne hlboké a systematické vedomosti zo svojho odboru.
  • Dobrý pedagóg je nielen majstrom vo svojom odbore, ale v prvom rade je schopný svoje vedomosti a skúsenosti odovzdať ďalej. Komunikatívnosť, zrozumiteľnosť a v neposlednom rade aj trpezlivosť so začiatočníkmi považujeme za nevyhnutné predpoklady úspešnej práce učiteľa.
  • Nekompromisne vyžadujeme zodpovednosť, dochvíľnosť a zodpovedné plnenie povinností.
  • Prácu s počítačom minimálne na užívateľskej úrovni považujeme za samozrejmosť. Prípadné skúsenosti s hudobníckym software je výhodou.

Naša ponuka:

  • Ponúkame vysokú mieru autorskej slobody pri voľbe metodiky, výbere didaktických prostriedkov a pri zostavovaní individuálnych študijných programov žiakov.
  • Mnoho našich lektorov aktívne koncertuje so svojimi kapelami. Počítame s takýmito aktivitami lektorov aj pri organizácii rozvrhu hodín.
  • Ponúkame zaujímavú a flexibilnú prácu, vhodnú aj pre aktívnych hudobníkov, študentov, i popri inom zamestnaní. Práca na plný úväzok je možná až po istom čase, keď lektor osvedčí svoje profesionálne i ľudské kvality.
  • Snažíme sa, aby sme mali minimum byrokracie, najmä v porovnaní so školami, ktoré musia vypĺňať množstvo štátom predpísaných tlačív.

Ak vás naša ponuka zaujala, napíšte nám na e-mailovú adresu praca@musicana.sk a predstavte sa.
Sme presvedčení, že dobrý lektor dokáže zaujať svojho žiaka. Preto aj my na osobný pohovor pozveme len tých uchádzačov, ktorí dokázali zaujať nás.

Zápis na kurzy

Práve prebieha zápis na všetky naše kurzy. Prihlásiť sa môžete pomocou on-line prihlášky, telefonicky na tel.č. 0911 111 717 alebo osobne v pracovných dňoch počas otváracích hodín v kancelárii Musicany.

Nájdete nás na 2.poschodí v budove YMCA na Karpatskej ul.2 v Bratislave. (bývalé kino Dukla, v súčasnosti aj sídlo Randal Clubu a MMC)

Kontaktné údaje

Kontaktujte nás na tel. 0911 111 717 alebo na adrese skola@musicana.sk.